Red Gallery Cafe jest galerią otwartą na działania w obszarze różnorodnych form artystycznych – od klasycznych dziedzin sztuki po działania w obszarze nowych mediów. RGC to rodzaj artystycznego Hyde Parku.

Kolejną prezentowaną pracą w Red Gallery Cafe jest dzieło Laury Makabresku. Praca nawiązuje do lat dzieciństwa autorki. Związana jest z historiami o zwierzętach zamieszkujących stare domy, które opowiadała babcia artystki.

Laura Makabresku niestety nie pojawiła się na wernisażu ze względu na „strajk” prowadzony wśród artystów. „Z racji tego, iż większość artystów w naszym kraju toczy biedę, zmuszona jestem poświęcić możliwość spędzania mile czasu na rzecz pracy” – powiedziała autorka.

Obraz można oglądać do 15.03.2012 w Centrum Sztuki Mościce.