Tarnów: Kwalifikacja wojskowa 2012

W okresie od 14 marca do 30 kwietnia br., w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie (I piętro Przychodni Lekarskiej) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa osób z terenu miasta Tarnowa.

Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1993 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1988-1992 nie posiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające predyspozycje do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, wskazane imiennie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie. Do kwalifikacji wojskowej mogą się również zgłosić osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły chęć do pełnienia służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane będą czynności związane z:
 – ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej,
– sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
– założeniem ewidencji wojskowej,
– wydaniem wojskowych dokumentów osobistych.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej obowiązkowo przedstawia:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej wzywana jest do stawienia się za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. (link) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r., które zostały rozplakatowane na terenie miasta Tarnowa. W sytuacji, gdy osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej przebywa czasowo na innym terenie, w tym za granicą kraju – należy poinformować Biuro Świadczeń i Spraw Obywatelskich w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa – ul. Nowa 4, pok. 100.

Szczegółowych informacji w sprawie kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa – ul. Nowa 4, pok. 302 lub telefonicznie pod nr 14 6882702.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *