Prace nad Tarnowską Kartą Miejską wchodzą w ostatnią fazę. Wszyscy chętni mogą już składać wnioski o jej wydanie. Karta umożliwi mieszkańcom łatwy dostęp do wielu usług oferowanych w Tarnowie.

Niezbędne druki można pobrać pod adresem – link, lub bezpośrednio z Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 – parter – sala nr 1, w którym również można składać wypełnione wnioski wraz ze zdjęciem. O możliwości odebrania karty użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Jej wydanie docelowo zajmie nie dłużej niż kilka dni. Na początku proces ten może być nieco dłuższy.

POK działa w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa (poniedziałek w godz. 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30) i realizuje następujące usługi:

 • udzielanie informacji o SKM,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie e-karty miejskiej,
 • wydawanie e-kart,
 • rozpatrywanie reklamacji dotyczących działania SKM,
 • prowadzenie infolinii SKM.

Dodatkowo uruchomiony został pomocniczy POK zlokalizowany w Kasie Biletowej Zarządu Komunikacji Miejskiej przy ul. Krakowskiej 42 i działa w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 6:45 do 19:00
 • sobota od 7:00 do 14:30

Realizuje następujące usługi:

 • przyjmowanie wniosków o wydanie e-karty miejskiej,
 • wydawanie e-kart oraz ich duplikatów,
 • sprzedaż okresowych biletów komunikacji miejskiej oraz ich przenoszenie na e-kartę,
 • rozpatrywanie reklamacji dotyczących sprzedaży biletów kresowych komunikacji miejskiej.

Infolinia dostępna jest pod numerem (14) 68 82 552 i czynna w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa. Koszt połączenia z infolinią SKM jest zgodny z cennikiem opłat operatora telekomunikacyjnego, który realizuje dane połączenie. Pierwszą dostępna opcją będzie możliwość wgrania na kartę biletów okresowych komunikacji miejskiej. Harmonogram uruchamiania kolejnych usług oraz pozostałe informacje na stronie