PulsMiasta.com – Najlepsze fotorelacje z Tarnowa!

Tarnów: Pieniądze na sport podzielone

Ponad dwa miliony złotych przeznaczył tarnowski magistrat na rozwój sportu w Tarnowie w bieżącym roku.

W budżecie Wydziału Sportu przeznaczono 1.220 tys. na dotacje, w tym 510 tys. na sport kwalifikowany, 670 tys. na sport dzieci i młodzieży oraz 40 tysięcy na sport niepełnosprawnych.Ponadto w budżecie zaplanowano 180 tys. na nagrody i stypendia sportowe, 600 tys. zł na realizację sportowego feryjnego i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz miejskiego kalendarza imprez sportowych.

– Na sport przeznaczamy coraz więcej pieniędzy, doceniamy jego znaczenie – mówi prezydent Ryszard Ścigała.

Do tego doliczyć należy wydatki inwestycyjne w wysokości 1.200 tys. zł (w tym inwestycje TOSiR w wysokości miliona złotych) oraz działalność Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym realizacja części feryjnego i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nieodpłatnego programu masowej nauki pływania dla uczniów tarnowskich szkół). Łączna kwota to ponad 12 milionów złotych, co w sumie daje 2,15% tegorocznego budżetu miasta.

Już wiadomo, do kogo trafią pieniądze przeznaczone na sport kwalifikowany oraz sport dzieci i młodzieży. W obu tych obszarach rozstrzygnięty został właśnie konkurs ofert. W ramach obowiązującej procedury, oferty zostały poddane analizie Komisji Konkursowej, która wypracowała rekomendacje oraz własne propozycje podziału kwot dotacji na poszczególne podmioty.
Jak co roku podział środków budzi emocje zainteresowanych klubów, których potrzeby i oczekiwania rosną,  a jednocześnie maleje potencjał sponsorów.  W tej sytuacji budżet miasta, po który organizacje sportowe sięgają najchętniej, staje się głównym donatorem i sposobem na finansowanie ich działalności.

-W konkursie dotyczącym sportu wyczynowego priorytetami są dyscypliny szczególnie ważne dla Tarnowa: żużel, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka i piłka ręczna – dodaje prezydent Ścigała.

Zgodnie z wieloletnią tradycją spore środki przeznaczone zostały na zadanie „Sportowe talenty”, czyli nabór i selekcję dzieci i młodzieży do sekcji klubów działających w Tarnowie. Kolejne tradycyjne działania dotyczą upowszechniania sportu wśród niepełnosprawnych oraz zajęć na basenie „Niepełnosprawny – sprawny w wodzie”. W tym ostatnim przypadku chodzi o bezpłatne zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci w wieku 6-15 lat.
W związku z tym, że środki na dotacje nie zaspokajają w pełni potrzeb tarnowskich klubów, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie złożyła wniosek do budżetu na rok 2013, o przyznanie dodatkowych środków na dotacje w wysokości 200 tys. zł. Wniosek ten nie zyskał uznania Rady Miejskiej. Akceptację tego ciała, uzyskał natomiast drugi wniosek, dotyczący zwiększenia o 100 tys. zł puli stypendialnej dla tarnowskich sportowców i trenerów.