PulsMiasta.com – Najlepsze fotorelacje z Tarnowa!

Tarnów: Kolejne miejsca mają swoje nazwy

Radni miejscy nadali nazwy kolejnym tarnowskim ulicom, skwerom i nowemu rondu u zbiegu ulic Mościckiego i Czystej. Swoich patronów zyskało w sumie pięć miejsc.

Rondo otrzymało nazwę Żołnierzy Wyklętych, a ulicy łączącej je z Zakładami Mechanicznymi nadano nazwę Wiesława Wody. Pierwsza nazwa została zaproponowana przez grupę ponad 70 mieszkańców Tarnowa, druga to inicjatywa Obywatelskiego Forum Dla Uczczenia Pamięci Wiesława Wody.

Kolejną ulicą, która otrzymała swoją nazwę jest łącznik Tarnowa z węzłem autostrady w Krzyżu. Na wniosek prezydenta Tarnowa temu przedłużeniu Alei Jana Pawła II nadano taką samą nazwę.

Swoje nazwy otrzymały także dwa tarnowskie skwery. Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Mościc imię Romualda Wowkonowicza otrzymał plac u zbiegu ulic Eugeniusza Kwiatkowskiego i Czerwonych Klonów, a dzięki staraniom dyrekcji Gimnazjum nr 4 nazwę  Skwer Artystów im. Jerzego Brauna nadano placowi przy ul. Bitwy pod Studziankami.