PulsMiasta.com – Najlepsze fotorelacje z Tarnowa!

Tarnów: Spacerem po zakochanym Tarnowie

W czwartek 26 września uczestnicy projektu „Gry Miejskie Ścieżkami Zakochanych w Tarnowie” byli gośćmi Centrum Fotografii – Piotr Grzyb, gdzie wzięli udział w warsztatach z udziałem Arkadiusza Gola, absolwenta Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Część teoretyczną uzupełniła część praktyczna w postaci spaceru ścieżką zakochanych w Tarnowie w towarzystwie pana Pawła Rybaka z Tarnowskiego Centrum Informacji. W przerwie uczestnicy spotkali się w gościnnych progach restauracji U Włocha na ulicy Żydowskiej, przez którą wiedzie ścieżka zakochanych w Tarnowie. Kolejne warsztaty dziennikarskie przygotowujące zespoły czterech szkół do finału zaplanowanego na poniedziałek 14 października odbędą się w przyszły czwartek 3 października. Projekt realizowany jest we współpracy z Wydziałem Edukacji UMT, Pałacem Młodzieży w Tarnowie oraz firmy Centrum Fotografii – Piotr Grzyb.