PulsMiasta.com – Najlepsze fotorelacje z Tarnowa!

Tarnów: Słowa-Malowane-Dźwiękiem w tarnowskim Teatrze (Zapowiedź)

22 listopada w tarnowskim Teatrze odbędzie się wystawa Słowa-Malowane-Dźwiękiem „Foto/choreo-poezja: Andaluzyjskie inspiracje”. Wystawa prezentuje prace dwójki artystów, których łączy inspiracja kulturą flamenco i Andaluzją. Analogowe fotografie Dominiki Zaręby są artystyczną dokumentacją jej wędrówek w poszukiwaniu genius loci Andaluzji i piękna detalu. Wiersze Mariusza Kusiona nawiązują do charakteru, historii, a nawet rozliczenia rytmicznego flamenco.

W programie:
– Przysiad poetycki,
– Pokaz flamenco,
– Wystawa fotografii;

Dominika Zaręba – z zamiłowania podróżniczka, publicystka, autorka książek i przewodników turystycznych, propagatorka ekopodróżowania, współzałożycielka Wydawnictwa Bezdroża. Swoje zdjęcia (nagradzane w konkursach) prezentowała na licznych wystawach autorskich w Polsce i zagranicą. Fotografia analogowa – jako zapiski z podróży – jest dla niej próbą uchwycenia atmosfery chwili i miejsca, opowiedzenia o świecie wielowymiarowym i różnorodnym, w którym mimo wszystko odnaleźć można piękno, tajemnicę i harmonię.

Mariusz Kusion – Publicysta, poeta, animator kultury, prawnik i internacjolog. Jego wiersze publikowano w Akancie, Szafie, Protokole Kulturalnym, Migotaniach i Okolicy Poetów, w antologiach, tomikach pokonkursowych i na poetyckich pocztówkach. Były także prezentowane na wystawach w Polsce. Zainteresowany fenomenem syntezy sztuk, w swojej poezji inspiruje się zwłaszcza muzyką, malarstwem i tańcem. Związany z „Grupą Literyczną NA KRECHĘ” oraz grupą „Poeci po godzinach”. Pisze teksty piosenek, a dla higieny psychicznej również artykuły naukowe. Nagradzany w konkursach poetyckich, prozatorskich i recenzenckich, w tym o zasięgu międzynarodowym.

Wydarzenie organizowane jest w ramach – projektu: „Program lokalnej twórczości oraz edukacji kulturalnej – „Aspiranci” finansowanego z Budżetu Miasta Tarnowa, realizowanego przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski oraz Grupę Nieformalną „Aspiranci”.