Między 7 maja a 26 czerwca po raz pierwszy w Tarnowie odbył się ogólnopolski festiwal kina niezależnego i ambitnego: „Filmożarcie – Dni Konsumpcji Filmowej”. Wydarzeniem kończącym festiwal było spotkanie z Łukaszem Maciejewskim.

W ramach projektu wyświetlano bezpłatne, ogólnodostępne filmy przybliżające kino ambitne i artystyczne. Filmy w zarysowanych blokach tematycznych: etiudy studenckie, animacje – filmy eksperymentalne, komedia – humor – pastisz, dokument i daradokument, profilaktyka społeczna oraz fabularasa, które prezentowane są podczas Festiwalu nagradzano na renomowanych festiwalach i przeglądach w Europie (Cannes, Berlin, Rzym itp.) i na świecie.