PulsMiasta.com – Najlepsze fotorelacje z Tarnowa!

Tarnów: Problem ze spłatą zobowiązań – co robić?

Problem braku środków na spłatę kolejnej raty kredytu czy pożyczki może spotkać każdego. Tak naprawdę nie ma tu znaczenia wysokość podjętego zobowiązania – każdy dłużnik prędzej czy później musi liczyć się ze zdecydowanym działaniem pożyczkodawcy, który będzie chciał odzyskać swoje pieniądze.

Czego nie wolno robić?

W żadnej sytuacji nie można pod żadnym pozorem unikać odpowiedzialności od zaciągniętego zobowiązania. Unikanie listonosza czy nieodbieranie monitów z przypomnieniem o zaległej płatności z pewnością tylko pogorszy i tak już nieciekawą sytuację, w której znalazł się dłużnik. Utrata wiarygodności to w zasadzie najgorsze, co może się przytrafić klientowi pożyczkodawcy. Nie dość, że od tej pory będzie on traktowany jako klient wysokiego ryzyka, co z pewnością będzie miało przełożenie na wdrożone procedury windykacyjne, to jeszcze dzięki systemowi wymiany informacji prawdopodobnie nie będzie mógł korzystać z podobnych produktów finansowych.

Odroczenia płatności? Nie zawsze dostępne

Banki i instytucje pozabankowe, którym szczególnie zależy na terminowej spłacie zobowiązań, stosują narzędzia, dzięki którym w momencie wystąpienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego uregulowanie raty zgodnie z harmonogramem, dłużnik nie traci płynności finansowej. Mowa tutaj o rozmaitych opcjach odroczeń płatności, takich jak wakacje kredytowe. Niestety, tego typu ułatwienia nie są standardem – dla wielu firm prościej i szybciej jest skierować dłużnika bezpośrednio do działu windykacji, niż spróbować rozwiązać ten problem wspólnie.

Alternatywne sposoby regulowania zadłużenia

Do sprytnego regulowania zadłużenia może posłużyć umiejętne wykorzystanie kart kredytowych. Tak zwany okres bezodsetkowy, dostępny na przykład w Vanquis Banku, to ciekawa opcja na zdobycie dodatkowych środków nieobjętych oprocentowaniem. Fakt posiadania karty kredytowej i regularne jej wykorzystywanie jako źródła taniego finansowania codziennych wydatków jest także dobrym pomysłem na poprawę swojej wiarygodności kredytowej w statystykach banków, a co za tym idzie, stanowi ciekawą propozycję dla osób, które w przeszłości miały nie zawsze czystą historię. Sam pomysł zaciągania nowych zobowiązań z myślą o spłacie starych długów powinien być w istocie ostatecznością, niesie bowiem ze sobą ryzyko popadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia. Pokusa rolowania długu prowadzić może do eskalacji problemu i z pewnością nie jest wyjściem na dłuższą metę.