Browsing:

Tag: kwalifikacja wojskowa

Tarnów: Kwalifikacja wojskowa 2012

W okresie od 14 marca do 30 kwietnia br., w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie (I piętro Przychodni Lekarskiej) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa osób z terenu miasta Tarnowa.

Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1993 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1988-1992 nie posiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające predyspozycje do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, wskazane imiennie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie. …